Over ons

Jongeneel Legal Support is een platform waar vraag naar juridische diensten en aanbieders van juridische diensten elkaar ontmoeten. U bepaalt zelf wat u nodig hebt. De dienstverlening is maatwerk. In overleg met de coördinator geeft u zelf opdracht aan para juridische en juridische dienstverleners. Niet alle zaken moeten door een rechter worden beslecht en niet alle zaken moeten door een advocaat worden behandeld. Er wordt een zorgvuldige keuze gemaakt voor een bemiddelaar, mediator, jurist, advocaat of hoogleraar. Het is aan u welke strategie wordt gevoerd.

Vergoeding voor de werkzaamheden

De vergoeding is uiteraard afhankelijk van de inzet van specifieke beroepsbeoefenaren. Bepaal zorgvuldig welke professional u echt nodig hebt voor een bepaald (gedeelte) van de opdracht. Overweeg of u werkzaamheden in eigen beheer wilt uitvoeren dan wel de gehele opdracht wilt doen begeleiden door een (specifieke) procesbegeleider. Laat u door onze coördinator deskundig adviseren.

Rechtsgebieden

Wij bieden u ondersteuning en begeleiding op de volgende rechtsgebieden.

Bestuursrecht

Wij adviseren en procederen over kwesties waarbij een overheidsorgaan is betrokken. Dit handelen...

Faillissementsrecht

Geen enkele ondernemer hoopt het mee te maken: uitstel van betaling (surseance) of zelfs een...

Vastgoedrecht

Als u vastgoed bezit, ontwikkelt of verhuurt weet u: de vastgoedmarkt is continu in beweging....

Ondernemingsrecht

Een onderneming heeft te maken met allerlei juridische zaken. Gaat u reorganiseren of bestaan er...

Familierecht

Indien u besluit om te gaan scheiden, dient er doorgaans veel geregeld te worden. Niet alleen...

Bouwrecht

De bouw van een kantoor, een winkel of een woning: in bijna alle gevallen is dit een complexe...

Arbeidsrecht

Wij adviseren u over alle denkbare individuele en collectieve arbeidsrechtelijke zaken. Wilt u...

Huurrecht

Op huur- en verhuur van onroerende zaken allerlei regelingen van toepassing. Huurders genieten...

Waarom u ons kiest

Waarom u voor ons kiest.

Er zijn drie belangrijke verschillen met andere juridische dienstverleners.

Voordeel 1

Kwaliteit

Wij zetten de juiste professionals in per onderdeel van de opdracht.

Voordeel 2

Maatwerk

Wij kunnen u ontzorgen en het gehele project voor u uitvoeren, maar we kunnen ook als u dit wenst specifieke onderdelen van het project voor u uitvoeren.

Voordeel 3

Prijs

Het inzetten van de juiste professional per specifiek onderdeel leidt tot een redelijke vergoeding in verhouding tot de noodzakelijke werkzaamheden.

Diensten

Wij vormen een samenwerkingsverband van diverse juridische dienstverleners zodat steeds maatwerk kan worden geleverd. Bij het samenwerkingsverband zijn aangesloten mediators, juristen, bedrijfsjuristen, advocaten en diverse bemiddelaars

Strategische en juridische adviezen

In het verlengde van onze ervaring met projectmanagement begeleiden we ook leer- en verandertrajecten, verzorgen we audits, nemen we deel aan tenderboards en geven we juridisch advies. Deze activiteiten ontplooien we vrijwel altijd in de voor ons...

Legal Management

Legal management is een nieuw vakgebied, dat de praktijk van juridische professionals vanuit een organisatiekundig perspectief benadert. Binnen organisaties heeft legal management het doel de kwaliteit van de juridische functie te optimaliseren....

Juridische adviezen

Uiteraard kunnen wij u op alle rechtsgebieden adviseren en begeleiden. Het samenwerkingsverband beschikt over de noodzakelijke specialisten voor uw probleem.

Advocaat

Als een geschil moet worden voorgelegd aan een rechter kan en moet in veel gevallen een advocaat u bijstaan in de procedure. een advocaat is een specialist in het opstellen van gerechtelijke stukken. Het is echter niet nodig dat een advocaat alle...

Echtscheidingsbemiddeling

Echtscheidingsbemiddeling wordt gezien als de meest effectieve manier van scheiden. De echtscheidingsbemiddelaar leidt de gesprekken tussen partijen en regelt alle formaliteiten. Als onpartijdige derde staat hij altijd boven de partijen.

Incasso

Incasso is er voor bedrijven en ondernemers die te maken hebben met niet of slecht betalende klanten. Niets is zo vervelend als een goed product of dienst leveren en de betaling blijft uit. U wilt uw klant niet verliezen of de verstandhouding...

Opdrachtgevers

Wij werken voor opdrachtgevers in de volgende marktgebieden:

Overheid
Zorg
Handel
Scheeps- en jachtenbouw
Bouw

Vragen

U kunt uw vragen hier stellen en u krijgt binnen 24 uur een antwoord.

    Nieuws

    Hier plaatsen wij het laatste nieuws