Advocaat

Als een geschil moet worden voorgelegd aan een rechter kan en moet in veel gevallen een advocaat u bijstaan in de procedure. een advocaat is een specialist in het opstellen van gerechtelijke stukken. Het is echter niet nodig dat een advocaat alle...

Echtscheidingsbemiddeling

Echtscheidingsbemiddeling wordt gezien als de meest effectieve manier van scheiden. De echtscheidingsbemiddelaar leidt de gesprekken tussen partijen en regelt alle formaliteiten. Als onpartijdige derde staat hij altijd boven de partijen.

Incasso

Incasso is er voor bedrijven en ondernemers die te maken hebben met niet of slecht betalende klanten. Niets is zo vervelend als een goed product of dienst leveren en de betaling blijft uit. U wilt uw klant niet verliezen of de verstandhouding...

Juridische adviezen

Uiteraard kunnen wij u op alle rechtsgebieden adviseren en begeleiden. Het samenwerkingsverband beschikt over de noodzakelijke specialisten voor uw probleem.

Legal Management

Legal management is een nieuw vakgebied, dat de praktijk van juridische professionals vanuit een organisatiekundig perspectief benadert. Binnen organisaties heeft legal management het doel de kwaliteit van de juridische functie te optimaliseren....

Mediation

Conflictbemiddeling of mediation is een interventie van een bemiddelaar om twee of meer personen, partijen of groepen die een geschil hebben met elkaar in gesprek te brengen teneinde onderling tot een oplossing te komen. Bemiddeling is vooral...

Strategische en juridische adviezen

In het verlengde van onze ervaring met projectmanagement begeleiden we ook leer- en verandertrajecten, verzorgen we audits, nemen we deel aan tenderboards en geven we juridisch advies. Deze activiteiten ontplooien we vrijwel altijd in de voor ons...