Familierecht

Indien u besluit om te gaan scheiden, dient er doorgaans veel geregeld te worden. Niet alleen moet uw huwelijk worden ontbonden. Er zullen met uw echtgeno(o)t(e) ook goede en duidelijke afspraken gemaakt moeten worden over de kinderen, woning, bezittingen, financiën, etc. Dit laatste geldt ook voor mensen, die hun samenleving willen beeindigen.
Indien er een onderneming bij betrokken is, komen hier vaak nog een groot aantal kwesties bij. Speciaal hiervoor beschikken wij over een netwerk van deskundigen, die u bij uw echtscheiding dan wel beeindiging van samenleving kunnen adviseren over onder andere waarderingen, financiën, fiscale consequenties, continuïteit van uw onderneming, etc.
Wij zijn deskundig en kunnen u bij alle zaken die betrekking hebben op het familierecht bijstaan zoals:

 • echtscheiding (nationaal en internationaal)
 • mediaton/echtscheidingsbemiddeling
 • opstellen ouderschapsplan
 • vaststelling en wijziging van kinderalimentatie en partneralimentatie
 • boedelverdeling (waaronder de woning, inboedel, aandelen in vennootschappen, etc.)
 • afwikkeling van huwelijkse voorwaarden en samenlevingscontracten
 • pensioenverevening
 • omgangsregeling, gezag en voogdij
 • vaststelling en ontkenning vaderschap
 • draagmoederschap
 • kinderontvoering
 • adoptie
 • curatele, bewind en mentorschap
 • naamrecht