Handel

De Rotterdamse haven is de grootste zeehaven van Europa. Met een zeer goede bereikbaarheid en internationale verbindingen. Het is ook een van de grootste werkgevers in de regio met 180.000 mensen die werkzaam zijn in en voor het haven- en industriegebied. Daarnaast is de industrie op en rond Moerdijk en Dordrecht dichtbij huis. Haven en Handel, een ambitieuze sector die volop in beweging is, waar hard wordt gewerkt en waar grenzen worden verlegd. Precies die eigenschappen zitten ook in ons DNA.
Wij  zijn historisch verbonden met alles wat zich afspeelt in en rondom Haven en Handel. Wij combineren onze passie voor de haven, als centrale plek voor het drijven van handel, met een gedegen kennis van de logistieke sector, en specifiek van maritiem transportrecht, handels- en contractenrecht, bestuurs- en omgevingsrecht en verzekeringsrecht.
Feit is dat bij de logistieke keten vaak meerdere partijen zijn betrokken, met diverse overeenkomsten en belangen. Wie is aansprakelijk en wie voelt zich verantwoordelijk voor de oplossing? Vertrouwen is een groot goed, maar vooraf zekerheden regelen is noodzaak. Door risico’s tijdig in kaart te brengen en waar mogelijk zeker te stellen voorkomt u achteraf hoge kosten. Een groot deel van ons vak is preventie, het voorkomen van problemen voor onze cliënten. Dat staat ook voorop in de industriële sector, een ander belangrijk onderdeel in de Haven. Regels op het terrein van het omgevingsrecht veranderen continu (bijvoorbeeld het terrein van het milieu of de veiligheid).  Het kennen van de rechten en plichten vanuit het bestemmingsplan en de vergunningen is dan ook bijvoorbeeld een must. Dat geldt evenzeer voor de regelgeving omtrent arbeidsomstandigheden.
Als het toch mis gaat moet er snel worden gehandeld om hoge kosten te voorkomen. Wij beschikken over de kennis van het bestuurs- en omgevingsrecht, het verbintenissenrecht, het internationaal privaatrecht en aansprakelijkheidsrecht die nodig is om in dergelijke gevallen doortastend te kunnen handelen. Als het er echt om spant behartigen wij u belangen in het overleg met de overheid of (in geval van een procedure) in de rechtbank alsof het onze eigen zaak betreft. Als multiservice kantoor kunnen we u helpen bij alle voorkomende juridische vragen.