Arbeidsrecht

Wij adviseren u over alle denkbare individuele en collectieve arbeidsrechtelijke zaken. Wilt u hulp bij het opstellen of ontbinden van contracten? Wij zorgen dat alle rechten en plichten helder voor u zijn. We leggen alles goed vast in een vaststellingsovereenkomst. Het betreft navolgende kwesties:

 • Arbeidsongeschiktheid (en loonsanctie UWV)
 • Arbeidsovereenkomst
 • Benoeming en ontslag van (het statutaire) bestuur/directeur
 • Beëindigingregeling (vaststellingsovereenkomst)
 • Beëindigingsprocedure bij kantonrechter en het UWV
 • CAO
 • Collectief ontslag
 • Concurrentiebeding en relatiebeding
 • Doorstart na faillissement
 • Kort geding (o.a. loonvordering, vordering tot wedertewerkstelling) of verweer daartegen
 • Managementovereenkomst
 • Ontbinding arbeidsovereenkomst
 • Ondernemingsraad
 • Ontslag op staande voet
 • Overeenkomst van opdracht
 • Overgang van onderneming
 • Reorganisatie
 • Sociaal plan
 • Werkgeversaansprakelijkheid
 • Wet Werk en Zekerheid (WWZ)