Bouw

Wij zijn al jaren actief in de bouw en denken volop mee met opdrachtgevers en aannemers. Over de afspraken die zij maken en over de toekomst van hun onderneming of organisatie.
Wij zijn gespecialiseerd in bouwarbitrages, koop- en aannemingsovereenkomsten, en in alle vergunningen die voor bouwen, huren en ontwikkelen nodig zijn.
Daarnaast hebben wij arbeidsrechtjuristen in huis die alles weten van UTA, de BouwCAO en reorganisaties in de bouw. Onze specialisten vennootschapsrecht en faillissementsrecht kunnen u juist weer helpen bij de inrichting van uw onderneming, bij een fusie of bedrijfsoverdracht en bij een (dreigend) faillissement.
Wij zijn gespecialiseerd in vergunningverlening op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) of procedures in het kader van (wijzigingen van) bestemmingsplannen (Wet ruimtelijke ordening (Wro)). Ook zijn wij al druk doende met de aanstaande majeure wijziging die de Omgevingswet met zich zal brengen.
Zo kunnen wij u efficiënt en met kennis van uw branche helpen om uw risico’s te beperken, en kunnen wij u adviseren over de meest uiteenlopende juridische zaken waar u in de bouw mee te maken kunt krijgen.