Faillissementsrecht

Geen enkele ondernemer hoopt het mee te maken: uitstel van betaling (surseance) of zelfs een faillissement te moeten aanvragen. De gevolgen zijn vaak aanzienlijk. Des te belangrijker is het dat alles juridisch goed verloopt. Onze ervaren advocaten houden zich bezig met alle soorten faillissementen: klein of groot en in alle bedrijfstakken zoals de handel, industrie en distributie. Veelvuldig worden wij door de rechtbank aangewezen als curator of bewindvoerder. Daardoor zijn wij zeer goed in staat de aandeelhouders, bestuurders en crediteuren adequaat te adviseren. Waar nodig treden wij ook op tegen andere curatoren.
Wij adviseren en procederen ten behoeve van belanghebbenden. Het is bijvoorbeeld goed denkbaar dat u het oneens bent met bepaalde beslissingen van de curator. Dan kunnen wij u helpen om daartegen op te treden. Of stel dat het faillissement is afgewikkeld en de schuldeisers toch weer bij u aankloppen. Bij al deze thema’s is het belangrijk dat u iemand aan uw zijde heeft die alles weet van faillissementen én oog heeft voor de menselijke aspecten. Onze daadkrachtige en professionele begeleiding geeft u het vertrouwen en het overzicht dat u nodig heeft in deze situatie.
We ondersteunen u bij de volgende zaken rondom faillissementsrecht:

 • Akkoord
 • Beslag
 • Bodemrecht
 • Bodemvoorrecht
 • Bestuurdersaansprakelijkheid
 • Buitengerechtelijk akkoord
 • Concurrente crediteur
 • Doorstart van onderneming
 • Dwangcrediteur
 • Eigendomsvoorbehoud
 • Faillissement
 • Herstructurering
 • Hypotheekrecht
 • Incasso
 • Kennelijk onbehoorlijk bestuur
 • Onrechtmatige daad
 • Pauliana
 • Pandrecht
 • Preferentie
 • Preferente schuldeiser
 • Prepack/stille bewindvoering
 • Recht van reclame
 • Surseance van betaling
 • Schuldsanering
 • Zekerheden