Huurrecht

Op huur- en verhuur van onroerende zaken allerlei regelingen van toepassing. Huurders genieten een vergaande bescherming onder de Nederlandse wet- en regelgeving. Om problemen te voorkomen, is het verstandig om een maatwerk contract op te stellen. Of het nu gaat over bijvoorbeeld een huurverhoging of een contractovername: de oplossing is vaak dichterbij dan u denkt. Onze advocaten beschikken over specifieke expertise op het gebied van huurrecht.
Ze ondersteunen u bij de volgende zaken rondom huurrecht:

 • Huurcontracten: bedrijfsruimte, winkelruimte, woonruimte
 • Combineren huur met verzorgingsovereenkomst, bruikleenovereenkomst, anti-kraak
 • Bijzondere huurcontracten, zowel wat betreft het object en/of afwijkende afspraken
 • Roz-contracten en algemene bepalingen
 • Bijzondere en/of afwijkende bepalingen huurcontracten indien roz-model wordt gebruikt
 • Huurbeding
 • Afwijkingen op regelend recht
 • Afwijkingen op dwingend recht
 • Goedkeuringsprocedure kantonrechter
 • Breakoptie
 • Asymmetrische opzeggingsregeling
 • Indeplaatsstelling
 • Huurprijswijziging: huurverlaging, huurverhoging
 • Onderhuur
 • Opzegging en opzeggingsregeling
 • Dringend eigen gebruik
 • Ontruimingsbescherming
 • Verlenging ontruimingsbescherming
 • Schorsing ontruiming
 • Beëindigingsprocedure
 • Ontbindingsprocedure, ontruimingsprocedure