RECHTER VERBIEDT OM VERTROUWELIJKE E-MAIL IN TE ZIEN

Het kort geding vormde de zoveelste procedure in een jarenlange juridische strijd tussen Stibbe en het OM over het verschoningsrecht. Het draait om een strafzaak van het OM tegen de Brabantse vermogensbeheerder Box Consultants, waarbij in 2015 een inval plaatsvond. Advocatenkantoor Stibbe staat de van fraude verdachte vermogensbeheerder bij. Pels Rijcken is sinds 2016 bij de zaak betrokken als juridisch adviseur en advocaat van het OM.

Vier Stibbe-advocaten, vertegenwoordigd door hun kantoorgenoot Tim de Greve, beschuldigden het OM en de FIOD ervan moedwillig het verschoningsrecht te schenden door tijdens het onderzoek op uitgebreide schaal vertrouwelijke mailberichten tussen Stibbe en cliënt Box Consultants te hebben gelezen, gekopieerd en gebruikt voor onderzoek. De ruim 3.000 e-mails maakten deel uit van een bestand van circa 2 miljoen berichten, dat de opsporingsdiensten hadden gevorderd bij de mailprovider van Box. Zij stelden Stibbe niet op de hoogte van het feit dat ze de geprivilegieerde berichten in bezit hadden.

Ook de verenigingen van strafpleiters NVSA en NVJSA voegden zich in de zaak. Stibbe en de twee verenigingen vorderden dat de Staat het verschoningsrecht eerbiedigt en dat aan de praktijk van de inzet van geheimhouder-ambtenaren en geheimhouder-officieren onmiddellijk een einde wordt gemaakt.

De Bossche voorzieningenrechter stelt nu dat de Staat onzorgvuldig heeft gehandeld en dat de opsporingsdiensten de vertrouwelijke e-mails niet had mogen inzien. In de toekomst mogen de opsporingsdiensten de e-mail alleen lezen na goedkeuring van Stibbe of van de  rechter. OM en FIOD moeten bovendien de vertrouwelijke mail vernietigen waarover ze momenteel beschikken.

De NVSA en de NVJSA werden niet ontvankelijk verklaard.

GEHEIMHOUDER-AMBTENAAR

Stibbe-raadsman De Greve had de rechter ook gevraagd OM en FIOD op te dragen duidelijk te maken wanneer welke e-mails door specifieke opsporingsambtenaren zijn ingezien, alsmede alle interne rapporten die FIOD en OM over de zaak hebben geschreven. De rechter wees die eis af, omdat daarmee de strafrechtelijke procedure zou worden doorkruist.

Ook de eis om de inzet van zogeheten geheimhouder-ambtenaren en geheimhouder-officieren bij het OM te verbieden, is door de rechter afgewezen. De Staat moet wel de zogenoemde Handleiding Verwerking Geheimhoudersstukken openbaar maken. Het OM heeft al wel de oude handleiding vrijgegeven, maar zegt deze niet langer te gebruiken en te werken aan een nieuwe versie. Zodra dat is gebeurd, dient openbaarmaking te volgen.

Tim de Greve spreekt in een reactie van ‘een stevige oorvijg voor het OM’. Volgens hem heeft de voorzieningenrechter met de uitspraak een eind gemaakt aan de heimelijke werkwijze op basis van een geheime interne handleiding.

Het OM zegt in een reactie juist tevreden te zijn dat zijn werkwijze volgens de rechter ‘conform de wet is.’ Het OM geeft wel toe dat de rechter ruimte ziet ‘voor enkele verbeteringen in de uitvoering’. Of de vertrouwelijke mail van en aan Stibbe daadwerkelijk wordt vernietigd, is nog niet zeker. Het OM overweegt nog in hoger beroep te gaan.

Related Posts

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.