Wet Homologatie Onderhands Akkoord

Op 1 januari 2021 is de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) in werking. De WHOA biedt ondernemingen in zwaar weer de kans om met schuldeisers tot een akkoord te komen. Dat kan bijvoorbeeld door het aanpassen van de voorwaarden (meer tijd) of door een gedeeltelijke kwijtschelding. Een bedrijf met schulden kan zijn crediteuren een voorstel toen tot een oplossing van de problematische schuld. Als alle crediteuren dat voorstel accepteren, dan komt de regeling tot stand en is het bedrijf gered. Wat nieuw is, is dat ook als niet alle crediteuren het voorstel accepteren, de rechter kan bepalen dat deze crediteuren toch gebonden zijn aan het voorstel.

Een bedrijf met schulden kan zelf een voorstel doen (‘een akkoord aanbieden’) of kan de rechtbank vragen een deskundige te benoemen die daarbij helpt. Het bedrijf moet vervolgens goed kijken welke groepen crediteuren er zijn. Crediteuren hebben vaak een verschillende positie en die verschillen bepalen in welke groep zij worden ingedeeld. De bank, die doorgaans zekerheden heeft, zal in een andere groep komen als de Belastingdienst, die een voorrangspositie bekleedt. De leveranciers komen weer in een andere groep. Nadat de groepen zijn gemaakt, wordt gekeken welk voorstel mogelijk is. Om te bepalen welk voorstel wordt gedaan, moet worden gekeken wat de waarde is van het bedrijf in en buiten faillissement. Die waarde moet fictief worden verdeeld onder de schuldeisers. Het deel van de vordering dat daar boven valt, kan via de WHOA worden afgevloeid. Het idee is dat de schulden die de economische waarde van het bedrijf te boven gaan, en dus toch niet meer verhaald kunnen worden, dan ook moeten kunnen worden afgevoerd, om het bedrijf een tweede kans te geven.

De wet is een fantastische aanvulling op het bestaande instrumentarium om ondernemingen te herstructureren. Het lijkt een leemte op te vullen tussen een buitengerechtelijk akkoord een een gerechtelijk akkoord in het kader van faillissement of surseance van betaling. De ondernemer kan veel (voor)werk zelf verrichten met als resultaat het herwinnen van continuïteit.

Wendt u tot uw advocaat om u nader te informeren over alle mogelijkheden.

Related Posts

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.