EEN OR-LID ONTSLAAN, MAG DAT ZOMAAR?

  • Geplaatst op: 27 februari 2023
  • Laatst aangepast op: 27 februari 2023

Werknemers die lid zijn van een ondernemingsraad (OR) komen op voor de belangen van het personeel en vervullen daarmee een belangrijke functie binnen de organisatie. Kunnen zij gedurende hun OR-lidmaatschap worden ontslagen?

foto: Depositphotos

Opzegverboden

Indien een werkgever de kantonrechter verzoekt de arbeidsovereenkomst te ontbinden, dan kan de kantonrechter dit verzoek alleen toewijzen indien geen sprake is van een opzegverbod (artikel 7:671b lid 2 BW). De wet bevat een lijst van diverse opzegverboden. Van een opzegverbod is onder meer sprake indien de werknemer lid is van de OR (artikel 7:670 lid 4 sub 1 BW). 

Een opzegverbod geldt in een ontbindingsprocedure niet indien het verzoek geen verband houdt met omstandigheden waarop het opzegverbod betrekking heeft. Het gerechtshof ’s-Hertogenbosch boog zich recent over de vraag of het ontbindingsverzoek van een werkgever verband hield met omstandigheden die betrekking hadden op het OR-lidmaatschap van de werknemer (ECLI:NL:GHSHE:2023:128).

Geschil om compensatie-uren

De werknemer claimde bij zijn werkgever compensatie-uren, omdat hij het werk voor de OR niet had kunnen verrichten tijdens werktijd. De werkgever had voor andere OR-leden vervanging geregeld voor de tijd dat zij bezig waren met het werk voor de OR, maar bij deze werknemer kon dat niet. Dat betekende dat de werknemer het werk voor de OR heeft moeten doen tijdens werktijd, waardoor zijn gebruikelijke werkzaamheden bleven liggen. Het geschil escaleerde, mede vanwege andere geschilpunten, als gevolg waarvan de werkgever reden zag om een ontbindingsverzoek in te dienen.

De werknemer verzette zich tegen het ontbindingsverzoek. Volgens de werknemer hield het geschil over de compensatie-uren, dat mede ten grondslag lag aan de door de werkgever gevraagde ontbinding van zijn arbeidsovereenkomst, verband met zijn werk voor de OR. Hierdoor zou sprake zijn van een opzegverbod. De werkgever stelde zich op het standpunt dat het geschil over de compensatie-uren juist niets te maken had met het werk voor de OR, maar een zuiver arbeidsvoorwaardelijke aangelegenheid betrof. 

Het hof ‘s-Hertogenbosch is het eens met de werknemer. De vraag of de werkgever compensatie-uren moet toekennen aan de werknemer, is op zichzelf beschouwd een arbeidsvoorwaardelijke kwestie. Die kwestie is echter een rechtstreeks gevolg van het feit dat de werkgever niet had voorzien in een vervanger voor de werknemer voor de tijd die hij nodig had voor zijn werk voor de OR. De kwestie van de compensatie-uren hing dus nauw samen met de facilitering van het werk voor de OR. Al met al kwam het hof tot het oordeel dat het opzegverbod in de weg staat aan een toewijzing van het ontbindingsverzoek van de werkgever. De arbeidsovereenkomst blijft in stand.

Commentaar

Indien een werkgever afscheid wil nemen van een werknemer die tevens lid is van de OR, dienen beide partijen er scherp op te zijn of het ontslag nauw samenhangt met omstandigheden die betrekking hebben op het OR-lidmaatschap. Mogelijk dat in dat geval het opzegverbod aan het ontslag in de weg kan staan.

Related Posts

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.