ACM INTENSIVEERT TOEZICHT OP DUURZAAMHEIDSCLAIMS

  • Geplaatst op: 30 november 2022
  • Laatst aangepast op: 30 november 2022

De bescherming van consumenten krijgt een steeds grotere rol binnen het handhavingsbeleid van de Autoriteit Consument & Markt. De ACM richt haar pijlen daarbij in toenemende mate op misleidende duurzaamheidclaims.

Delen:

Share on linkedin Share on twitter Share on facebook Share on whatsapp Share on email

foto: Depositphotos

Een belangrijke ontwikkeling is de focus van de ACM op duurzaamheid en het voorkomen van greenwashing. Greenwashing kan zich voordoen bij zogenaamde ‘groene kartels’, maar ook in de vorm van misleidende duurzaamheidclaims van bedrijven. Doordat duurzame consumptie een steeds grotere rol speelt bij de keuzes van consumenten, is het belangrijk dat bedrijven eerlijk zijn in hun uitlatingen over duurzaamheid. De ACM beschermt hiermee consumenten, maar ook bedrijven tegen oneerlijke concurrentie van andere bedrijven die zich niet aan de regels houden.

Met dit doel heeft de ACM eerder de zogenoemde Leidraad Duurzaamheidclaims gepubliceerd, waarin zij uitlegt hoe ze de consumentenregels over oneerlijke handelspraktijken toepast op duurzaamheidsclaims. Ook zijn in de Leidraad vijf vuistregels voor bedrijven opgenomen. Vervolgens is de ACM onderzoeken gestart in drie sectoren: (i) de energiesector, (ii) de kledingsector en (iii) de zuivelsector. Deze onderzoeken hebben inmiddels tot de eerste resultaten geleid.

Energiesector

In de energiesector heeft de ACM de duurzaamheidclaims van tien energieleveranciers onderzocht. In een tussenconclusie oordeelde de ACM dat niet alle onderzochte claims voldoende duidelijk en controleerbaar waren. Onlangs is de ACM akkoord gegaan met de toezeggingen van Vattenfall en Greenchoice. Beide leveranciers hebben toegezegd consumenten duidelijker te informeren om zo het risico op misleiding over duurzaamheid te voorkomen.

Kledingsector

In de kledingsector heeft de ACM ruim zestig bedrijven aangeschreven met het verzoek kritisch naar hun duurzaamheidclaims te kijken. De ACM heeft vervolgens de tien grootste bedrijven nader onderzocht.  Recent ging de ACM akkoord met de toezeggingen van (sport)kledingketens H&M en Decathlon. Beide bedrijven hebben toegezegd duidelijke duurzaamheidclaims te hanteren.

Zuivelindustrie

In de zuivelsector heeft de ACM meer dan veertig bedrijven aangeschreven over (mogelijk) misleidende duurzaamheidclaims. Hoewel het onderzoek in deze sector nog geen concrete resultaten heeft opgeleverd, zal de ACM naar verluidt binnenkort met een update komen.

Interessant is dat de ACM bij de toezeggingen van de energieleveranciers en de kledingbedrijven ermee heeft ingestemd dat zij als ‘compensatie’ een bedrag aan duurzaamheidsinitiatieven doneren. Dit is niet volledig nieuw. Zo heeft de ACM bijvoorbeeld in 2005 de kartelboetes voor diverse banken en betalingsaanbieder Interpay verlaagd nadat zij de toezegging deden een innovatiefonds op te zetten als bijdrage aan een efficiënt(er) betalingsverkeer. En in datzelfde jaar heeft een aantal bouwbedrijven met het oog op een schikking met de ACM (toen nog NMa geheten) een bedrag gestort in een compensatiefonds voor opdrachtgevers die zich door de bouwfraude benadeeld voelden.

Duidelijk is dat ACM zich heeft toegelegd op het opsporen en tegengaan van greenwashing door middel van misleidende duurzaamheidclaims. Er lopen naar verluidt nog onderzoeken naar andere bedrijven in de drie genoemde sectoren, maar de ACM zal haar pijlen naar verwachting ook op andere sectoren richten. Bedrijven doen er goed aan om hun duurzaamheidsclaims te controleren en zo nodig te verduidelijken.

Related Posts

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.