Zorginstellingen maken al vele jaren gebruik van onze diensten. Wij zijn goed op de hoogte van de regelgeving en ontwikkelingen in de Zorg. Een aantal van ons maakt deel uit van een Raad van Toezicht van zorginstellingen.
Onze Arbeidsjuristen weten alles af van de Zorg-cao en geven adviezen ter voorkoming en oplossing van arbeidsgeschillen.
Wij worden regelmatig ingeschakeld als een zorginstelling overgaat tot renovatie of nieuwbouw, huurovereenkomsten sluit, wil samenwerken met een woningcorporatie of een aanbesteding organiseert.
Wij zijn gespecialiseerd in handhavingskwesties en procedures omtrent het krijgen van vergunningen door de NZa of de Inspectie SZW. Ook is er expertise op het gebied van bekostiging en subsidies tussen bijvoorbeeld de gemeente en zorginstellingen.
Wij beantwoorden vragen over herstructureringen in zorgconcerns, samenwerking met andere instellingen/ bedrijven en dergelijke. Zo nodig helpen wij bij tucht- en/of strafklachten.